1. Over aanmelden

2. Financiële vragen

  • Wat zijn de kosten om aan deze claim mee te doen?

  • Welk bedrag kan ik claimen?

  • Waarom gaat de boete die de kartelleden moeten betalen niet naar de gedupeerden?

  • Wanneer worden de claims uitbetaald?

3. Over bewijsstukken

4. Juridische vragen

  • Mijn bedrijf is failliet. Kan ik nog meedoen?

  • Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid?

  • Wanneer verjaart mijn claim?