Nieuws en mededelingen

Herstelkader Rentederivaten kost banken inmiddels 2 miljard

De kosten voor de compensatieregeling voor renteswaps, het Herstelkader Rentederivaten, is opgelopen tot bijna € 2 miljard. Vooral bij de ABN AMRO en Rabobank lopen de kosten op. Deze banken hebben de meeste derivaten verkocht en lopen zwaar achter bij het uitvoeren van het herstelkader. Aangezien deze banken nog maar een klein deel van de dossiers hebben afgerond, verwacht MKB-Claim dat het bedrag nog verder op zal lopen. Lees meer.

MKB-Claim, gepubliceerd op 29 augustus 2018

Rapport AFM: Banken onderzoeken versnellingsopties

AFM heeft op 17 juli 2018 een voortgangsrapportage over de uitvoering van het herstelkader gepubliceerd. MKB-Claim heeft de volgende conclusies uit dit rapport getrokken. Naar verwachting zijn ING en Deutsche bank in september of december 2018 klaar met het versturen van compensatievoorstellen. ABN Amro en Rabobank zijn naar onze inschatting nog tot ver in 2019 bezig met het versturen van aanbiedingen. De reden voor deze vertraging is met name de personele bezetting en dossierkwaliteit. 3000 ondernemers wachten nog altijd op een voorschot van de bank. Lees hier het rapport van de AFM of hier het nieuwsbericht van nu.nl. 

MKB-Claim, gepubliceerd op 19 juli 2018

Herstelkader: nog steeds werk in uitvoering

Op 5 juli 2018 was het twee jaar geleden dat het Uniform Herstelkader Rentederivaten voor rentederivaten is gepresenteerd. De meeste klanten hebben al een voorschot op de vergoeding ontvangen, maar wachten nog op het definitieve voorstel. ING en Deutsche Bank liggen op schema met het versturen van voorstellen. Zij zijn inmiddels over de helft. Begin 2018 is ABN AMRO begonnen met versturen van definitieve aanbiedingen, maar dit gaat nog om beperkte aantallen. Rabobank is pas onlangs gestart met het versturen van de eerste voorstellen.
MKB-Claim, Gepubliceerd op 12 juli 2018

Renteswaps voorgelegd aan de Hoge Raad

Tot op heden is de rechtspraak in rentederivaatzaken verdeeld. Sommige rechters wijzen zaken toe, terwijl vergelijkbare zaken door andere rechters worden afgewezen. Er wordt daarom nu aan de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, gevraagd om een beslissend oordeel te geven. De Hoge Raad zal zich o.a. buigen over de vraag in hoeverre ondernemers geïnformeerd hadden moeten worden over de risico's van renteswaps. Lees hier de andere vragen die aan de hoge raad worden gesteld. 

MKB-Claim, gepubliceerd op 13 juni 2018

Vertraging uitvoeren herstelkader rentederivaten

Wederom loopt rentederivatendossier vertraging op. Dit blijkt uit een rapport van de Autoriteit Financiële Markten. De automatisering van dossiers blijkt voor de banken zo lastig dat deze handmatig beoordeeld moeten worden. Daarnaast blijken de gegevens van de banken vaak niet op orde te zijn. Dit is voor u des te meer reden om uw voorstel van de bank te laten controleren. De einddatum waarop de banken verwachten klaar te zijn varieert, een aantal durft helemaal nog geen voorspelling af te geven. Andere banken verwachten nu ongeveer komende zomer klaar te zijn met de dossiers. Lees hier het Rapport van de AFM

MKB-Claim, gepubliceerd op 12 december 2017

Voorschotten ABN AMRO en Rabobank

In september en oktober 2017 zijn ABN AMRO en Rabobank begonnen met het versturen van voorschotbrieven aan hun klanten met een rentederivaat. De hoogte van het voorschot is het bedrag dat de bank inschat wat de klanten aan coulancevergoeding uit het herstelkader moeten ontvangen. Klanten die het voorschot accepteren, verspelen niet hun rechten. Helaas duurt het voor veel klanten tot 2018 voordat zij het definitieve aanbod van de bank ontvangen.

MKB-Claim, gepubliceerd op 18 oktober 2017

Laatste kans voor compensatie renteswap

Mkb’ers met een renteswap hebben nog tot en met 30 september a.s. de tijd om zich aanmelden bij hun bank voor compensatie. Daarna is het te laat en kan geen aanspraak meer worden gemaakt op een tegemoetkoming uit hoofde van het herstelkader. Alleen een gang naar de rechter kan dan nog leiden tot schadevergoeding. Het gaat om renteswaps die zijn geëindigd voor 1 april 2011. Aanmelden kan rechtstreeks bij de bank of via MKB-Claim.

MKB-Claim, gepubliceerd op 22 september 2017

Eerste mkb’ers ontvangen voorstel swapvoorschot

In augustus 2017 hebben honderden mkb’ers een brief gekregen met daarin een aanbod om een voorschot van de uiteindelijke compensatie te ontvangen. De benaderde mkb’ers zitten door financiële problemen in de ziekenboeg van de bank. Simon Zuurbier: „Voor deze ondernemers is dit voorschot van levensbelang.”. De bank beloofd dat het voorschot binnen vier weken na akkoord zal worden uitgekeerd. Lees meer

DFT, gepubliceerd op 18 augustus 2017

Uitvoering herstelkader loopt vertraging op

ABN AMRO heeft bekend gemaakt dat de eerste compensatievoorstellen uit hoofde van het uniforme herstelkader pas in het derde kwartaal van 2017 aan klanten gestuurd gaan worden. Ook Rabobank maakte eerder al bekend dat het versturen van de voorstellen langer op zich laat wachten. De banken hopen later dit jaar de vertraging weer in te lopen. Lees meer

FD, gepubliceerd op 18 mei 2017

Gerechtshof Den Haag: ook grootbedrijf recht op compensatie renteswap

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 14 februari 2017 in een renteswap-zaak van een middelgroot bedrijf bepaald dat hij recht heeft op schadevergoeding. Het bedrijf kwam door zijn omvang niet in aanmerking voor vergoeding uit het Herstelkader. De rechter beslist echter dat de bank toch alle schade door de renteswap moet betalen, omdat vooraf duidelijk was dat het bedrijf geen speciale kennis had over financiële instrumenten zoals renteswaps. Lees meer

FD, gepubliceerd op 14 februari 2017

PvdA eist spoed met vergoeding renteswaps

Kamerlid Nijboer wil horen hoe de minister gaat bevorderen dat alle gedupeerde ondernemers dit jaar nog bericht krijgen met de uitkomsten van de herbeoordelingen. Lees meer

Nieuwe oogst, gepubliceerd op 4 januari 2017