Compensatieregeling Renteswaps 

Op 19 december 2016 is het definitieve herstelkader bekendgemaakt. Hiermee worden gedupeerde ondernemers met een renteswap gecompenseerd voor de door hen geleden schade. MKB-Claim heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan dit onderhandelingsresultaat wat onder leiding van de derivatencommissie met de banken tot stand is gekomen. Uit hoofde van de regeling maken alle MKB'ers met een renteswap onder andere aanspraak op de volgende vergoedingen:

  • 20% van uw netto inleg met een maximum van € 100.000,-.  
  • Betaalde opslagverhogingen op de lening(en) bij de renteswap.
  • Wanneer de hoofdsom van de renteswap hoger is dan de hoofdsom van de lening: de hierdoor te veel betaalde rente.

Uit hoofde van de regeling krijgen ondernemers gemiddeld 80 tot 100 duizend euro gecompenseerd. De regeling biedt voor de meeste ondernemers een goede schadevergoeding. Voor de volgende ondernemers pakt de regeling niet goed uit:
- Middelgrote vastgoedondernemers.
- Ondernemers met een renteswap van meer dan € 2,5 miljoen.
Ondernemers die normaal gesproken een variabel rentende lening hadden afgesloten.

Voor de klanten waarbij het Herstelkader geen goede oplossing biedt, strijden wij verder. Bent u ontevreden over het aanbod van uw bank? Neem dan contact met ons op. Wij beoordelen dan of u bij de rechter aanspraak kunt maken op een hogere vergoeding.

Lees hier de volledige compensatieregeling:

Definitief Herstelkader Rentederivaten MKB


Deelnemende banken 

  • Rabobank
  • ABN AMRO
  • ING
  • Van Landschot
  • SNS
  • Deutsche Bank