Privacyverklaring

Uw privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn van essentieel belang voor onze activiteiten. Daarom willen wij u hierover graag duidelijk en transparant informeren. MKB-Claim verwerkt en gebruikt uw persoonlijke informatie op een veilige manier, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonlijke informatie

Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij een aantal persoonsgegevens van u nodig. MKB-Claim gebruikt deze informatie voor de volgende doeleinden:

  • Om u persoonlijk te informeren over uw claim(s) middels e-mail, post en/of telefoon;
  • Om u onze nieuwsbrief te sturen zodat u op de hoogte blijft van onze activiteiten;
  • Om u optimaal van dienst te zijn wanneer u contact met ons heeft. Dit contact kan telefonisch zijn, maar ook indien u ons via e-mail benadert, meedoet aan enquêtes, gebruikmaakt van onze (mobiele) websites, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
  • Voor de uitvoering van met u gesloten overeenkomsten.

Wanneer u bij ons bent aangemeld heeft u recht op inzage, rectificatie of aanpassing van uw gegevens. Aanpassingen of rectificaties kunt u na het ontvangen van uw persoonlijke log-in gegevens (met een zelfgekozen wachtwoord) zelfstandig doorvoeren in uw eigen dossier(omgeving). U kunt daar ook inzien welke persoonsgegevens wij van u hebben. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijn van uw gegevens.

E-mail

Middels e-mail houden wij u persoonlijk op de hoogte van ontwikkelingen in de claim(s) waarvoor u zich heeft aangemeld en van nieuwe producten of diensten. Daarnaast ontvangt u circa 4 keer per jaar een algemene nieuwsbrief. Indien u deze niet wilt ontvangen, kunt u dit aangeven per e-mail aan info@mkbclaim.nl.

Beveiliging gegevens

MKB-Claim neemt passende, technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo worden uw gegevens opgeslagen op eigen beveiligde servers van MKB-Claim en is gegevensuitwisseling via de website beveiligd middels een SSL-certificaat, herkenbaar aan de groene adresbalk met hangslot en het adres dat begint met “https://”.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Wij geven uw gegevens nooit aan derden door, tenzij u ons daartoe uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

Klacht

Als u vindt dat wij niet op de juiste manier met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht bij ons indienen. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via telefoonnummer 0800- 0250026 (gratis) of een e-mail sturen naar info@mkbclaim.nl. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Op autoriteitpersoonsgegevens.nl vindt u alle informatie over hoe u een klacht kunt indienen.