No cure no pay

In landen als Amerika is procederen op basis van no cure no pay niet voor niets zeer populair. De cliënt betaalt immers alleen als zijn advocaat de zaak wint.

In Nederland mogen advocaten niet op deze basis werken. Toch kunt u uw zaak door ons op basis van no cure no pay laten behandelen. De aan ons kantoor verbonden juristen zijn namelijk niet (meer) als advocaat ingeschreven en zijn daarom niet gebonden aan het no cure no pay verbod. Zij beschikken echter wel over gedegen proceservaring en kunnen uw zaak daarom adequaat behandelen. 

Het komt regelmatig voor dat in een bepaalde zaak specialistische kennis vereist is. In die gevallen worden dan door ons, voor onze rekening, de beste specialisten ingeschakeld. Dat kunnen op het onderwerp gespecialiseerde advocaten zijn, maar ook hoogleraren of andere deskundigen.