Over MKB-Claim

Wie zijn wij

MKB-Claim is dé massaclaimspecialist voor bedrijven. Samen met zusterbedrijven ConsumentenClaim en Leaseproces strijden onze juristen tegen machtsmisbruik. Meestal gaat het hierbij om financiële instellingen, banken en andere multinationals die hun klanten op oneerlijke wijze hebben benadeeld. Inmiddels hebben vele duizenden cliënten via schikkingen en procedures hun recht gehaald.

Een belangrijk voorbeeld is het Herstelkader Rentederivaten. Mede door inmenging van MKB-Claim is er een compensatieregeling voor gedupeerden van renteswaps tot stand gekomen. Door deze regeling ontvangen gedupeerde ondernemers gemiddeld € 85.000 aan schadevergoeding.

De grootste in Nederland

In Nederland zijn wij de grootste partij die massaclaims voert. Wij procederen tegen vrachtwagenfabrikanten die verboden prijsafspraken hebben gemaakt. Duizenden gedupeerde bedrijven hebben zich daarom bij onze truckclaim aangesloten. Gedurende het kartel werd er namelijk zo’n €10.000 per vrachtwagen te veel betaald. Hiervoor zijn de fabrikanten beboet. Alleen zijn de gedupeerde bedrijven tot nu toe nog niet gecompenseerd.

Dankzij onze jarenlange ervaring met collectieve procedures en kartelzaken,  bieden wij die bedrijven nu de mogelijkheid om de schade vergoed te krijgen.

Onze werkwijze

MKB’ers staan individueel vaak machteloos, omdat het financiële belang niet opweegt tegen de hoge advocaatkosten. Daarom werkt MKB-Claim, net als zusterbedrijven Leaseproces en ConsumentenClaim, op basis van no cure no pay. Cliënten betalen uitsluitend bij een positief resultaat en lopen hierdoor geen enkel financieel risico. Op deze manier zijn onze diensten voor een ieder toegankelijk en heeft iedereen de mogelijkheid om schade vergoed te krijgen. Zo bereiken we samen wat individueel niet mogelijk is.

Blijf op de hoogte van onze claims: