DAF en NLtruckkartel hebben op 11 juni 2024 bekendgemaakt dat zij tot een schikking zijn gekomen voor meer dan 1.000 Nederlandse afnemers van DAF trucks. Omdat partijen niet bekend hebben gemaakt wat de hoogte van de compensatie per vrachtwagen is, kan vooralsnog niet worden beoordeeld of dit een goede of juist een slechte schikking is. Partijen geven aan dat vooral tijd en snelheid een belangrijke rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van de schikking. MKB-Claim is niet betrokken bij de schikking en blijft vooralsnog verder procederen tegen DAF.

rij met trucks