Einde verjaringstermijn truckkartelclaim nadert

Gemiddeld € 10 K per truck te veel betaald

 

Door Anton Vis van Erkende Verhuizers. Publicatie in vakblad Verhuizers

 

Tussen 1997 en 2011 maakten zeven grote vrachtwagenfabrikanten onderling verboden prijsafspraken (ook wel een kartel genoemd), waardoor bedrijven die een vrachtwagen aanschafte of leasden te veel betaalden. Hiervoor kan voor medio 2021 een claim worden ingediend. Dit vraagt actie van ondernemers. Ook is het verstandig om de status van een al ingediende claim te checken.

MKB-Claim, massaclaimspecialist voor bedrijven en zusterbedrijf van ConsumentenClaim, liet de schade uitrekenen door een onafhankelijk economisch bureau dat uitkwam op 10,3 procent van de aanschafwaarde (ongeveer € 10.000 per truck). Peter Vos, directeur klantbelangen bij MKB-Claim: “Omdat de periode van het kartel 14 jaar duurde zijn de betreffende vrachtwagens ook nog eens één of meerdere keren vervangen. Dit betekent dat er jarenlang flink te veel betaald is. De Europese Commissie heeft aan de fabrikanten in 2016 een flinke boete uitgedeeld, waarmee de deur werd geopend voor logistieke bedrijven om hun te veel betaalde geld terug te vorderen. Bedrijven die door het kartel schade hebben geleden moeten een claim indienen om deze schade vergoed te krijgen.”

 

Belangrijk om uw schade terug te vorderen

Ieder bedrijf die tussen 1997 en 2011 vrachtwagens aanschafte kan dus schadevergoeding vorderen. Dit kan door zelf een procedure te starten tegen de fabrikanten. Veel gemakkelijker en minder risicovol is het om mee te doen met een collectieve claim. Dat kan bij via NLtruckkartel en bij MKBclaim.nl. Beide collectieve claims werken op basis van no-cure, no pay, wat inhoudt dat je niets betaalt zolang er geen geld op tafel komt. Wordt er tot uitbetaling overgegaan, dan betalen TLN leden bij NLtruckkartel 20 procent zolang ze lid zijn en blijven, anders 25 of 30 procent. Bij MKB-Claim is dat voor iedereen 20 procent. Aan NLtruckkartel nemen zo’n 2.500 bedrijven deel, MKB-Claim verzorgt voor 3.000 bedrijven de claim.

 

Dit jaar actie ondernemen

Het kartel is in juni 2016 bekend geworden. Om verjaring te voorkomen, is het belangrijk dat binnen vijf jaar daarna actie te ondernemen. Bedrijven hebben dus nog tot medio volgende jaar om hun vordering in te dienen. Daarna lopen zij het risico van verval van hun rechten.

 

Bewijsmateriaal verzamelen

Na het maken van een account op een van genoemde collectieve claimsites, moeten bedrijven bewijsmateriaal aanleveren: facturen, inkoopbonnen en/of orderbevestigingen. Sinds kort kan MKB-Claim het bewijsmateriaal door een unieke koppeling met het RDW ophalen en in het dossier plaatsen. “Wij merken dat logistieke bedrijven niet zitten te wachten op veel administratieve rompslomp. Documenten terughalen van zo’n twintig jaar geleden is voor veel bedrijven te veel werk, als zij deze documenten al kunnen terughalen. Daarom hebben we gekeken naar een manier om dit voor onze 3.000 deelnemers simpel te maken. En dat is gelukt” vertelt Peter Vos.

 

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie en achtergronden over het truckkartel kunt u lezen in het whitepaper ‘Het Truckkartel – 14 jaar lang betaalden bedrijven globaal 10.000 euro te veel per vrachtwagen’. U vindt dit document op mkbclaim.nl/truckkartel onderaan de pagina. Op deze pagina staat ook een rekenmodel om de schade uit te rekenen en u gratis aan te melden.

 

Check uw ingediende claim

“Voor bedrijven die zich al hebben aangemeld, is het belangrijk dat zij ook daadwerkelijk een opdrachtbevestiging hebben gegeven en hun documenten aanleveren. In de praktijk komt het nog wel eens voor dat bedrijven denken mee te doen met een claim, maar nog niet alles officieel te hebben gemaakt”, aldus Peter Vos. “En dan loop je ongewild de kans om alsnog achter het net te vissen.