Vakantietijd, minimale bezetting, en je dreigt je belangrijkste klant te verliezen omdat een probleem niet kan worden opgelost. Alleen jouw beste kracht kan de klus klaren, maar ook die is op vakantie. Wat nu? In zijn blog bespreekt Stef Smit aan de hand van vijf vragen wat als werkgever je rechten en plichten zijn met betrekking tot vakantiedagen.

1. Kan ik vakantiedagen intrekken?

Ja, dat kan, maar er moet wel sprake zijn van een bijzondere situatie. Uiteraard heb je eerst gekeken of er alternatieven waren: kan het werk niet door iemand anders worden gedaan, bijvoorbeeld een ingehuurde kracht? Als dat niet kan ga je vervolgens in overleg met je medewerker. Bij het intrekken van vakantiedagen ben je verplicht de financiële schade te vergoeden.

Een voorbeeld: Je hebt een gespecialiseerde medewerker die als enige een bepaald probleem kan oplossen. Halverwege zijn vakantie roep je hem terug. Je bent dan verplicht de helft van zijn vakantie te vergoeden en eventuele extra gemaakte kosten. De medewerker is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

“Het is natuurlijk verschrikkelijk als je een medewerker moet vragen zijn vakantie af te breken, maar soms kan het niet anders. Dan is het goed om te weten hoe het zit”

2. Mijn medewerker weigert terug te komen. Wat nu?

Wat doe je als je jouw medewerker echt nodig hebt en hij weigert terug te komen van vakantie? Je hebt dan een aantal opties. Er moet sprake zijn van een bijzondere situatie en er zijn geen alternatieven. In dat geval kun je jouw medewerker een sanctie opleggen. Die sanctie kan een officiële waarschuwing zijn, maar in het ergste geval ook ontslag op staande voet betekenen.

Hou wel in het oog dat de sanctie in verhouding moet staan tot de overtreding. Als een medewerker wel zijn vakantie afbreekt, maar later terugkomt dan gevraagd, dan heb je een andere situatie dan een medewerker die helemaal niet eerder terugkomt. Leg altijd alle communicatie met je medewerker goed vast, zodat je daar later op kunt terugvallen.

3. Mag ik een vakantieaanvraag weigeren?

Ja dat mag, maar ook dan moet er sprake zijn van een goede reden. Als je een vakantieaanvraag weigert dan moet je dat wel doen binnen twee weken na het indienen van het verzoek. Anders is er sprake van het intrekken van verlof en ben je verplicht de schade te vergoeden. Probeer altijd in overleg met je medewerker een alternatief te vinden. Denk bijvoorbeeld aan een kortere vakantie, kortere werkdagen of werkzaamheden op een locatie.

4. Wat als een werknemer ziek wordt tijdens vakantie?

Het kan natuurlijk dat iemand ziek wordt tijdens de vakantie. De regel is dan dat de werknemer zich op de gebruikelijke manier ziek meldt en de arbeidsongeschiktheid kan aantonen. De ziektedagen gaan dan niet af van de vakantiedagen.

Maar wat nu als je op Facebook een foto voorbij ziet komen van jouw medewerker die heerlijk op het strand van een cocktail geniet en overduidelijk niet ziek is? Omdat de bewijslast voor het ziek zijn bij de medewerker ligt, kun je daarop aandringen. Denk bijvoorbeeld aan een doktersverklaring. Kan je medewerker het bewijs niet leveren, dan gaan de dagen gewoon ten laste van het vakantiedagensaldo.

5. Mag ik als werkgever verplichte vakantiedagen aanwijzen?

Kun je jouw personeel verplichten vrij te nemen als het even rustig is in het bedrijf? Nee dat kan niet. Het is het recht van de werknemer om te bepalen wanneer vrije dagen worden opgenomen. Je kunt alleen verplichte vakantiedagen aanwijzen in een cao of in de arbeidsovereenkomst. Het is namelijk belangrijk dat werknemers ruim van tevoren weten dat er sprake is van een verplichte vrije dag, zodat zij daar rekening mee kunnen houden.

rij met trucks