Kleine ondernemer speelt voor Sinterklaas

Amsterdam, 4 december 2019 – MKB-Claim onderzocht hoe snel bedrijven betaald worden door hun klanten. Het onderzoek werd voornamelijk uitgevoerd onder kleine ondernemers uit de bouw- en transportwereld: 62% van de ondervraagden heeft minder dan 5 personeelsleden. 56% van de ondernemers heeft last van laatbetalers en zij moeten gemiddeld € 13.500,- per jaar afschrijven op niet betaalde facturen.

De belangrijkste redenen die worden opgegeven als oorzaak voor het late betalen zijn: 1. bewuste keuze (31,6%), 2. laksheid (24,3%) en 3. krap bij kas (15,8%). Van de ondervraagde bedrijven hanteert 59% een betalingstermijn van 30 dagen en 22% een betalingstermijn van 14 dagen. Opmerkelijk is dat 15% de factuur nog traditioneel per post verstuurd; in de overige gevallen wordt gekozen voor e-mail (79%) of een andere digitale oplossing. Een enkeling geeft facturen nog persoonlijk bij de klant af.

De belangrijkste tips die ondernemers aan elkaar geven om het laat betalen van facturen te voorkomen, is om vooraf betaalafspraken met de klant te maken en direct telefonisch contact op te nemen als die afspraken niet worden nagekomen. Een andere tip is de klant vooraf (een deel) van de factuur te laten betalen. Elsbeth Roos van MKB-Claim: “Veel bedrijven worstelen met klanten die te laat hun facturen betalen. Omdat incassomaatregelen de relatie onder druk zet, hebben wij vooral in ons onderzoek gezocht naar alternatieve oplossingen.”