Beoordeling van uw zaak

U kunt uw geschil vrijblijvend aan ons voorleggen. Wij beoordelen dan of uw zaak zich leent voor behandeling op basis van no cure no pay. 

Nieuwe zaak

Stuur een korte beschrijving van uw zaak (bij voorkeur op één pagina) en eventuele kopieën van relevante documenten naar beoordeling@mkbclaim.nl of bel ons gratis op 0800 - 0250026. Wij beoordelen dan of uw zaak zich leent voor behandeling op basis van no cure no pay.

Als u een geschikte zaak heeft, dan nemen wij contact met u op voor het opvragen van aanvullende informatie. Vervolgens ontvangt u van ons een schriftelijke juridische analyse omtrent de haalbaarheid van uw zaak en de door ons voorgestelde aanpak. Hieraan zijn soms kosten verbonden. Indien dat het geval is dan doen wij u vooraf een kostenvoorstel.

Lopende zaak

U kunt ons in dat geval het dossier toezenden of uw advocaat vragen om contact met ons op te nemen via beoordeling@mkbclaim.nl of 0800 - 0250026. Indien met de bestudering van de zaak veel tijd gemoeid is, kunnen wij u om een bijdrage in de kosten vragen. In dat geval zal door ons vooraf een kostenvoorstel worden gedaan. Het is mogelijk dat de verdere behandeling van uw zaak in samenwerking met uw eigen advocaat plaatsvindt, waarbij dan de verdere kosten van uw advocaat voor onze rekening komen.

Wij behouden ons het recht voor om zaken zonder opgave van redenen te weigeren.