Gegegevens werknemer

Geboortedatum 
Datum indiensttreding 
Ontslagdatum  
Periode onbetaald verlof totaal 
Gemiddeld 12 uur per week gewerkt voor 18e   
Minder dan 25 werknemers 
Ontslag om bedrijfseconomische redenen 
Huidig salaris inclusief vaste componenten 
 

Gegevens dienstverband

Leeftijd op datum indiensttreding

Leeftijd ten tijde van ontslag

Werkzaam voor 18 jaar?

Aantal gewerkte maanden

Maanden voor 18 jaar tellen niet mee

 
Maanden voor 1-5-2013 tellen niet mee

 

Totaal

Berekening vergoeding

Aantal blokken van 6 maanden

Blokken van 6 gewerkt na 50e jaar

Tijdelijke regeling 50-plussers

Normale berekening50-plus
Aantal blokken

Eerste 20 blokken

Blokken boven 20

Tijdelijke regeling 50-plussers


Totalen


Transitievergoeding totaal