Geschil met de bank

Banken maken op grote schaal misbruik van hun machtspositie ten opzichte van de MKB-ondernemer. MKB’ers zijn vaak afhankelijk van hun bank en de bank heeft een enorme kennisvoorsprong op gebied van financiën. Het vertrouwen in de banken wordt vaak geschaad, wanneer de ondernemer schade lijdt door toedoen van de bank. Voorbeelden hiervan zijn:

  • het onterecht beëindigen van contracten,
  • het adviseren van een onjuist product,
  • het geven van een duidelijk verkeerd beleggingsadvies.

MKB-Claim heeft met haar zusterorganisaties met succes talloze procedures gevoerd om de schade die door toedoen van de bank is ontstaan op deze bank te verhalen.

U kunt bij ons een nieuwe zaak voorleggen, maar wij kunnen ook zaken overnemen die u al via een advocaat of andere belangenbehartiger hebt gestart. Het gaat hier om zaken met een belang van meer dan €100,000,-

 


Of bel ons gratis

0800 - 0250026