Compensatie renteswap in slotfase?

Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zit de compensatie van de renteswap in de slotfase. In de zesde voortgangsrapportage over het Uniform Herstelkader rentederivaten van de AFM staat dat alle MKB-ers die hiervoor in aanmerking komen, hiervoor een aanbod van de bank hebben ontvangen. In totaal krijgen, volgens de rapportage, 18.907 ondernemers samen ongeveer 1,4 miljard euro aan compensatie.

Dit bericht suggereert dat het probleem is opgelost, maar niets is minder waar. Ook ziekenhuizen, scholen, woningcorporaties en andere instellingen hebben in het verleden rentederivaten afgesloten. Voor MKB-Claim is dit dossier dus nog niet gesloten. Instellingen met rentederivaten kunnen zich bij ons melden. Ook deze instellingen moeten gecompenseerd worden.

MKB-Claim, gepubliceerd op 5 februari 2020

claimparticipants-funding