Compensatie rentederivaten afgerond

De uitvoering van het Uniform Herstelkader rentederivaten (UHK) is door de banken afgerond. Alle rentederivaten die onder het UHK voor niet-passende rentederivaten zijn behandeld. Bijna 19.000 mkb’ers hebben compensatie ontvangen, die in totaal rond de €1,6 miljard bedroeg. 94% van de mkb’ers accepteerde het aanbod van hun bank. Dit blijkt uit een recent bericht van de AFM.

MKB-Claim heeft honderden bedrijven bijgestaan en de juistheid van de compensatievoorstellen gecontroleerd. Deze controle heeft vaak geleid tot een beter voorstel vanuit de bank. Niet alle rentederivaten vallen onder het herstelkader. Heeft u schade geleden door een rentederivaat maar geen voorstel uit het UHK gehad? Neem dan contact met ons op.