Veelgestelde vragen

Registreren

Kom ik in aanmerking voor de claim tegen het truckkartel?

U komt in aanmerking als u trucks heeft gekocht in de periode tussen 1997 en 2011. Dit geldt ook wanneer u:

  • een tweedehands truck heeft gekocht;
  • de truck leaset via financial- of operational lease;
  • uw bedrijf inmiddels heeft beëindigd;
  • uw trucks inmiddels heeft verkocht;
  • in het buitenland (EU) bent gevestigd.

Ik heb mijn truck via financial lease, operational lease, huur of tweedehands aankoop. Kan ik meedoen aan de claim?

Ja, ook dan heeft u te veel betaald en kunt u zich gratis aanmelden.

Wat gebeurt er nadat ik mij heb aangemeld op de website?

Nadat u zich op de website heeft aangemeld, ontvangt u een e-mail met een verificatielink. Klik op de verificatielink om uw aanmelding af te ronden. U komt dan op een scherm waar u een eigen wachtwoord kunt kiezen. Vervolgens krijgt u toegang tot uw digitale dossier waar u uw gegevens kunt aanvullen, uw trucks kunt registreren en ons opdracht kunt geven om uw claim in behandeling te nemen.

Waarom krijg ik geen e-mail toegestuurd terwijl ik me heb aangemeld?

Het kan zijn dat onze e-mail met verificatielink in uw ongewenste e-mail of spambox terecht is gekomen. Als u de e-mail hier vindt, geeft u dan bij uw e-mail aan dat dit geen ongewenste e-mail is. Voortaan komt de e-mail dan in uw normale inbox terecht.

In sommige gevallen heeft u helemaal geen e-mail ontvangen. Dit kan gebeuren als u een @planet.nl of een ander KPN gerelateerd e-mailadres heeft. Probeer het dan met een ander e-mailadres of stuur een e-mail naar vragen@mkbclaim.nl, dan zullen wij u handmatig een link toesturen.

Ik heb meerdere vrachtwagens gekocht. Kan ik mij met meerdere producten aanmelden?

Ja. U kunt zich aanmelden met een onbeperkt aantal producten, aangekocht in de periode 1997-2011.

Mijn bedrijf heeft op naam van verschillende rechtspersonen trucks gekocht. Kan dat in één dossier?

De claims worden geregistreerd op naam van één rechtspersoon. Als er sprake is van verschillende rechtspersonen dan vragen wij u om per entiteit een dossier aan te maken. Let er wel op dat een e-mailadres maar voor één dossier kan worden gebruikt.

Hoe kan ik inloggen in mijn digitale dossier?

U kunt inloggen in uw digitale dossier via mijn.mkbclaim.nl. Om in te loggen heeft u uw e-mailadres en uw wachtwoord nodig. Als u geen wachtwoord meer heeft kunt u deze via dezelfde link opnieuw opvragen.

Financiële vragen

Wat zijn de kosten om aan deze claim mee te doen?

Aanmelden is gratis. Deelname aan de claim geschiedt op basis van no cure no pay. Het vergoedingspercentage bedraagt 20% exclusief BTW. Als er geen bedrag aan u wordt uitgekeerd dan hoeft u ons niets te betalen.

Welk bedrag kan ik claimen?

Door het truckkartel heeft u als bedrijf in de kartelperiode over het algemeen 10% tot 15% te veel betaald voor uw vrachtwagens. Met onze schadecalculator kunt u een indicatieve berekening maken van uw schade veroorzaakt door het truckkartel.

Waarom gaat de boete die de kartelleden moeten betalen niet naar de gedupeerden?

Het geld van de boete die de Europese Commissie oplegt, gaat naar de EU-begroting en leidt tot een vermindering van de nationale bijdragen van de lidstaten aan die begroting. Zo stroomt het geld uiteindelijk terug naar de Europese belastingbetaler. Naast de boete moeten de karteldeelnemers ook aan de gedupeerden de geleden schade vergoeden. De Europese Commissie heeft echter niet de taak daarvoor te zorgen. Vandaar dat wij als belangenbehartiger deze actie zijn gestart en eisen dat die schade wordt vergoed.

Wanneer worden de claims uitbetaald?

Wanneer wij een schikking hebben getroffen of er een uitspraak is gekomen in een collectieve rechtszaak, worden de claims afgehandeld. Er moet dan wel worden aangetoond welke schade u heeft geleden. Vul daarom goed de gegevens over uw trucks in en bewaar de bewijzen hiervan.

Over bewijsstukken

Welke bewijsstukken zijn nodig voor de claim?

Na het aanmelden kunt u in uw digitale dossier bewijsstukken uploaden. Het gaat om bewijs dat u een bepaalde truck heeft aangeschaft op een bepaalde datum (tussen 1997 en 2011) tegen een bepaalde prijs. Het beste bewijs is de factuur van de aanschaf van de truck. Mocht u deze gegevens niet meer hebben, kunt u zich alsnog aanmelden en gebruik maken van onze opvraagservice bewijs truckhistorie. Daarmee kunnen wij voor u de eigendomsgegevens van uw trucks opvragen bij de RDW.

Ik heb geen facturen meer van de trucks die ik heb gekocht vanaf 1997 tot en met 2011. Wat moet ik doen?

Het gaat om bewijs van het feit dat u een bepaalde truck heeft aangeschaft op een bepaalde datum tegen een bepaalde prijs. De bewijsstukken zijn aankoopfacturen, bankafschriften, verzekeringspolissen, activastaten uit uw boekhouding, of andere overzichten uit uw administratie of van uw boekhouder.

Als u deze gegevens niet meer heeft, kunt u zich nog steeds aanmelden en gebruik maken van onze opvraagservice bewijs truckhistorie. Daarmee kunnen wij voor u de eigendomsgegevens van uw trucks opvragen bij de RDW.

Ik heb een deel van de facturen bewaard, maar niet alles. Wat kan ik het beste doen?

Ook als u niet alle facturen meer heeft, kunt u zich bij ons aanmelden. Vervolgens kunt u gebruik maken van onze opvraagservice bewijs truckhistorie, waarmee wij voor u de eigendomsgegevens van uw trucks opvragen bij de RDW.

Ik wil gebruik maken van jullie opvraagservice bewijs truckhistorie. Hoe werkt het?

In uw digitale dossier kunt u ons opdracht geven om uw truckhistorie op te vragen. Hiervoor geeft u ons met een digitale handtekening uw volmacht. Wij vragen vervolgens voor u de truckhistorie op bij de RDW en zetten de gegevens in uw dossier.

Wat kost het om gebruik te maken van de opvraagservice bewijs truckhistorie?

U betaalt per bedrijf eenmalig een vergoeding van € 35,- excl. btw voor de kosten die wij maken voor het opvragen en verwerken van deze informatie. Nadat wij de informatie hebben verwerkt, ontvangt u een factuur van ons.

Zijn de kosten voor de opvraagservice bewijs truckhistorie per truck of voor mijn hele wagenpark?

Wij vragen voor u de truckhistorie op voor het hele wagenpark. U betaalt de vergoeding van € 35,- één keer.

Waar moet ik mijn volmacht voor de opvraagservice bewijs truckhistorie naartoe sturen?

Wanneer u gebruik wil maken van de opvraagservice, dan zet u digitaal uw handtekening. Meer hoeft u niet te doen. U hoeft de volmacht niet uit te printen en naar ons op te sturen. Wij hebben voldoende aan uw digitale handtekening. U kunt wel de volmacht downloaden en bewaren voor uw eigen administratie.

Kan ik via de opvraagservice bewijs truckhistorie ook de gegevens opvragen van mijn Financial lease trucks?

In sommige gevallen staan deze wagens op het overzicht, maar dat kunnen wij niet garanderen. Gehuurde- of operational Lease trucks staan in ieder geval niet op de truckhistorie vermeld.

Er wordt gevraagd om een recent uittreksel KvK. Hoe recent dient dit te zijn?

Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel mag maximaal 1 jaar oud zijn.

Wanneer uw gegevens niet meer verkrijgbaar zijn omdat u niet meer bij het KvK staat ingeschreven, stuurt u dan het nieuwst beschikbare uittreksel.

De aankoopbedragen stonden destijds in guldens, moet dit ingevuld worden in euro’s?

U kunt de bedragen zowel in euro’s als in guldens invullen.

De ‘datum eerste registratie’ kan ik van veel trucks niet terugvinden. Hoe kan ik dit oplossen?

De datum eerste registratie is niet verplicht in te vullen. Als u de datum bestelling invult dan is dit voldoende.

Juridische vragen

Mijn bedrijf is failliet. Kan ik nog meedoen?

Wanneer uw bedrijf failliet is dan kunt u zich nog steeds aanmelden voor de claim. Hiervoor dient u wel medewerking te hebben van de curator. De opdrachtovereenkomst om MKB-Claim in te schakelen moet worden ondertekend door de curator.

Wat is hoofdelijke aansprakelijkheid?

Volgens Nederlands recht kan bij een onrechtmatige daad door een groep ieder lid van de groep voor de gehele schade worden aangesproken. Elk lid van het kartel is dus ook aansprakelijk voor de kartelschade die door andere fabrikanten is veroorzaakt.

Wanneer verjaart mijn claim?

Verjaring houdt in dat u na verloop van tijd geen schadevergoeding meer kunt krijgen. De algemene verjaringstermijn voor vorderingen bedraagt 5 jaar. Het bestaan van het kartel is al een aantal jaren bekend, dus verjaring van uw claim ligt op de loer. Als u een opdrachtovereenkomst met MKB-Claim heeft gesloten dan voorkomen wij de verjaring voor u. Als u dit niet heeft gedaan dan moet u zelf een stuitingsbrief sturen. Meer informatie over verjaring vindt u hier.