Stuiten van verjaring

Als u geen actie onderneemt dan verjaart uw vordering na 5 jaar. Dit betekent dat uw vordering dan niet meer geldig is en u geen recht meer heeft op schadevergoeding. Om dit te voorkomen, moet er worden gestuit. Indien u zich aanmeldt bij MKB-Claim, dan stuiten wij de verjaring voor u.

Hoe werkt stuiten?

Het stuiten van verjaring kan door middel van het versturen van een zogenaamde stuitingsbrief aan de aansprakelijke partij(en). Nadat er is gestuit, gaat er een nieuwe verjaringstermijn van 5 jaar lopen.

Aan wie moet ik een stuitingsbrief sturen?

In het onderstaande schema kunt u zien welke brieven u dient te versturen. De betreffende brieven kunt u hiernaast downloaden.

SituatieTe versturen brieven
Uitsluitend DAFDAF1
DAF én andere merken*DAF1, DAF2 en brieven voor de betreffende merken
Andere merken*DAF2 en brieven voor de betreffende merken

* Stuur voor Renault zowel een brief aan Renault als aan de huidige eigenaar Volvo.

Toelichting: Stuur altijd een stuitingsbrief aan DAF. Alle deelnemers aan het kartel zijn namelijk hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schade veroorzaakt door het kartel. Dus ook al heeft u een truck van een andere fabrikant afgenomen dan kunt u toch uw volledige schade op DAF verhalen. Voordeel: U hoeft uw vordering niet in het buitenland aanhangig te maken.

Verstuur zo snel mogelijk uw stuitingsbrief. Volgens de wet kan een vordering in een kartelzaak in geen geval verjaren binnen een termijn van één jaar na het opleggen van de boete door de Europese Commissie. Daarnaast geldt dat de verjaringstermijn van 5 jaar gaat lopen vanaf het moment dat diegene die schade heeft geleden, bekend is geworden met de schade én met degene die hiervoor aansprakelijk is. Om geen enkel risico te lopen, raden wij u aan om zo snel mogelijk een stuitingsbrief te versturen.