Update zaak tegen DAF

MKB-Claim heeft op 29 september 2020 DAF gedagvaard voor schade als gevolg van het truckkartel. De truckfabrikant krijgt nu tot medio december de gelegenheid om op de dagvaarding te reageren.

Truckkartel

Door geheime prijsafspraken tussen fabrikanten hebben bedrijven een te hoge prijs betaald voor de aanschaf van hun vrachtwagens en gevolgschade geleden zoals te hoge verzekeringspremies.

MKB-Claim voert de procedure in opdracht van de Stichting Aequitas Belangenbehartiging.

Doe ook mee!

U kunt zich nog steeds aanmelden voor de Truckkartelclaim. Heeft u tussen 1997 en 2011 één of meerdere trucks of vrachtwagencombinaties gekocht of geleased?