Nieuwsarchief Renteswap

Rabobank traag met compensatie renteswaps

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2017 versturen de banken de eerste brieven met de uitkomsten van herbeoordelingen. De Rabobank verwacht aan het einde van volgend jaar de meeste brieven op de bus te hebben gedaan. Lees meer

Telegraaf, gepubliceerd op 30 december 2016

Definitief herstelkader Renteswaps

Het herstelkader van de Derivatencommissie is definitief. Op verzoek van de commissie heeft MKB-Claim hieraan meegewerkt.

MKB-Claim, gepubliceerd op 19 december 2016

“Compensatie renteswaps zowel naar geest als letter”

De topbestuurders van zowel Rabobank als ABN Amro gaven tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer aan ruimhartig op te treden bij de compensatie voor renteswap-gedupeerden.Lees meer

Nu.nl, gepubliceerd op 29 september 2016

Ook Rabobank gaat akkoord met regeling swaps

Rabobank zet een half miljard euro opzij voor de compensatieregeling. Klanten worden door de bank geïnformeerd over een herbeoordeling. Het kan nog tot medio 2017 duren voordat de zaak is afgerond. Lees meer

Nu.nl, gepubliceerd op 7 juli 2016

Rabobank en Deutsche Bank twijfelen over nieuwe regeling renteswaps

ABN Amro, ING, SNS en van Lanschot gaan akkoord met de nieuwe compensatieregeling inzake renteswaps. Rabobank en Deutsche Bank twijfelen nog. Lees meer en lees hier de nieuwe regeling. Telegraaf, gepubliceerd op 5 juli 2016

Nieuwe regeling vergoedt inleg renteswap tot € 100.000,-

Deze week wordt de nieuwe regeling inzake renteswaps door de derivatencommissie naar buiten gebracht. Bij de regeling krijgen ondernemingen 20% van hun inleg vergoed met een maximum van € 100.000,- bij renteswaps tot € 2,5 miljoen,-. Daarnaast worden opslagen en technische fouten van de banken hersteld. Het is nog afwachten of de banken akkoord gaan met deze regeling.

MKB-Claim, gepubliceerd op 4 juli 2016

Schadeclaims tegen o.a. Rabobank stapelen zich op

Onafhankelijk van schikkingen met de Amerikaanse justitie mogen particulieren en beleggingsfondsen alsnog de banken aanklagen. Lees meer

Telegraaf, gepubliceerd op 25 mei 2016

Belgische schatkist verliest € 2,3 miljard door renteswaps

Het agentschap van de Schuld sloot in 2014 renteswaps af om de rente vast te zetten zodat zij een deel van de staatsschuld kon financieren. Lees meer

Trends.be, gepubliceerd op 3 mei 2016

Deutsche Bank doet mee met herbeoordelingsproces Renteswaps

Deutsche Bank weigerde zich aan te sluiten bij het herbeoordelingsproces voor renteswaps. Na gesprekken tussen de AFM en Deutsche Bank sluit de bank zich toch aan bij de gesprekken met de derivatencommissie. Lees meer

Telegraaf, gepubliceerd op 19 april 2016

MKB-Claim treft schikking met ING

MKB-Claim heeft in een zaak een schikking getroffen met ING Bank. De cliënt heeft hierdoor een extra bedrag van € 48.000,- door de bank vergoed gekregen. Deze schikking was aanzienlijk beter dan de herbeoordeling die de cliënt had gekregen. In de herbeoordeling waren de opslagverhogingen op een aantal leningen niet meegenomen.

MKB-Claim, gepubliceerd op 15 april 2016

MKB-Claim werkt mee aan herstelkader renteswaps

Alle renteswaps moeten opnieuw worden bekeken. De Minister van Financiën heeft een commissie ingesteld om de reparatie van de renteswaps te begeleiden. De strikte regels die deze commissie hiervoor op gaat stellen, wordt het herstelkader genoemd. Op verzoek van de commissie werkt MKB-Claim mee aan het ontwikkelen van het herstelkader dat moet leiden tot een betere schadevergoeding voor ondernemers met een renteswap. MKB-Claim heeft al aangegeven op welke punten de herbeoordeling beter moet en hoe de renteswaps moeten worden hersteld. Wij leveren ook informatie aan om te laten zien waar de banken fouten hebben gemaakt.

MKB-Claim, gepubliceerd op 15 april 2016

Verjaring tijdelijk opgeschort

De verjaringstermijn wordt tot 1 oktober 2016 verlengd voor vorderingen die tussen 1 maart en 30 september 2016 zouden verjaren. De herbeoordelingen zelf worden echter pas medio 2017 afgerond. Het is dus nog steeds zinvol om de verjaring te stuiten als u dit nog niet heeft gedaan. Download hier gratis de stuitingsbrief of lees hier meer over de verjaring. 

Derivatencommissie, gepubliceerd op 5 april 2016

Swaps kosten ABN Amro half miljard euro

Een analist van de Rabobank voorziet dat ABN Amro mogelijk nog een half miljard extra opzij moet zetten om MKB-ondernemers te compenseren aan wie zij een renteswap heeft verkocht. Dit betekent dat ABN Amro gemiddeld € 71.500,- moet compenseren per renteswap

FD, gepubliceerd op 18 maart 2016

Banken moeten aan de slag met renteswaps

MKB’ers moeten gecompenseerd worden voor de verkeerd verkochte renteswaps. Zo blijkt ook uit de nieuwe plannen van de AFM. MKB-Claim en één van haar cliënten geven hier hun visie op. Lees meer

NRC, gepubliceerd op 2 maart 2016

Kifid heeft eerste klachtzaken over renteswaps afgehandeld

De eerste klachtzaken in het renteswapdossier zijn bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) afgerond. Lees meer

Nu.nl, gepubliceerd op 1 maart 2016

Nieuw herstelkader voor herbeoordelingen renteswaps

De AFM geeft aan dat de kaders voor herbeoordelingen van renteswaps tot nu toe veel te zwak zijn. Hierdoor zijn de herbeoordelingen van onvoldoende kwaliteit. Op 1 maart 2016 kondigt de AFM nieuwe kaders hiervoor aan. De inhoud van de nieuwe kaders wordt medio 2016 bekendgemaakt.

Let op: De herbeoordelingen worden medio 2017 afgerond. Ondernemers die geen compensatie krijgen naar aanleiding van de herbeoordeling, lopen het risico op verjaring. Zorg er daarom voor dat u de verjaring van uw vordering stuit.

MKB-Claim, gepubliceerd op 1 maart 2016

AMB Amro moet renteswap vergoeden

De rechtbank Amsterdam heeft in een tussenvonnis bepaald dat ABN Amro alle schade moet vergoeden van een renteswap aan een bedrijf dat opslagruimtes verhuurt. Deze uitspraak is van toepassing op een grote groep MKB’ers met een renteswap. Lees hier de uitspraak.

FD, gepubliceerd op 17 februari 2016

ABN Amro zet eerste stappen richting compensatie

ABN Amro compenseert houders van renteswaps die niet of onvoldoende zijn gewezen op het risico van de variabele rente-opslag. Rabobank is ook in gesprek met gedupeerden die zijn geconfronteerd met een tussentijdse opslagverhoging. Deze doorbraak komt door een arrest van het Amsterdamse Gerechtshof waarin zij bepaalde dat uit de documentatie van ABN niet bleek dat de bank de opslagen naar eigen inzicht kon verhogen.

FD, gepubliceerd op 25 januari 2016

Rabobank dekt zich in tegen schadeclaims

Rabobank probeert zich in te dekken tegen schadeclaims. Ze zetten ondernemers onder druk om documenten te ondertekenen, waarmee ze verklaren op de hoogte te zijn geweest van de werkwijze en risico’s van risicovolle beleggingsproducten.Lees meer

De ondernemer, gepubliceerd op 8 januari 2016

Ondernemers lijden schade door negatieve rente

Sinds mei dit jaar zijn de Euribortarieven onder nul gezakt. Helaas kunt u als ondernemer niet van deze negatieve rente profiteren door uw renteswap. Nu blijkt dat sommige ondernemers door de negatieve rente zelfs meer moeten betalen. De banken beweren dat dit probleem maar in een klein deel van de gevallen speelt. Bent u sinds mei meer gaan betalen? Laat het ons weten en stuur een e-mail naar: info@mkbclaim.nl.

MKB-Claim, gepubliceerd op 29 december 2015

Onbegrip van specialisten over late draai AFM

Specialisten die gedupeerde MKB’ers bijstaan in de renteswapaffaire geven commentaar op de herbeoordelingen: “De herbeoordelingen toonde teveel tekortkomingen” en “er werd nauwelijks gekeken of het advies goed was”.

Accountant/FD, gepubliceerd op 8 december 2015

Herbeoordelingen van banken over renteswaps moeten opnieuw

De banken hebben fouten gemaakt bij de uitgevoerde herbeoordelingen over verkochte renteswaps aan MKB’ers. Dit betekent dat de rentewaps opnieuw herbeoordeeld moeten worden. Lees meer

Nu.nl, gepubliceerd op 4 december 2015

Renteswap ABN AMRO vernietigd door hof

Op 17 november 2015 heeft het gerechtshof Amsterdam de vernietiging van een renteswap van ABN AMRO toegewezen. De ondernemer in kwestie was niet goed voorgelicht over de mogelijkheid van opslagverhoging op de lening en krijgt daarom € 2 miljoen terug van ABN AMRO. Dit heeft enorme consequenties voor alle banken die renteswaps hebben aangeboden. Alle renteswaps kunnen op deze grond vernietigd worden. Lees meer

Telegraaf, gepubliceerd op 17 november 2015

ABN AMRO misleidt AFM en krijgt boete van € 2 miljoen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft ABN Amro een boete opgelegd van € 2 miljoen euro, omdat de bank bij de verkoop van renteswaps haar dossiers niet op orde had. Ook heeft ABN Amro informatie voor de AFM achtergehouden waardoor de boete met 25% is verhoogd. Lees meer

AFM, gepubliceerd op 23 oktober 2015

Hof Amsterdam vernietigt renteswapovereenkomst

ING heeft jeansondernemer Jan Peters een renteswap verkocht als bescherming tegen rentestijging. De bank gaf hier echter niet duidelijk bij aan dat hij ook een extra lening kreeg om verliezen op deze renteswap aan te vullen. Het gerechtshof Amsterdam beslist dat er sprake is van dwaling door de ondernemer en dat de bank de overeenkomst ongedaan moet maken.

Z24, gepubliceerd op 21 september 2015

Landelijke renteswapspreekuren voor MKB’ers

Massaclaimspecialist MKB-Claim start op verschillende locaties in het land renteswapspreekuren. Uit eerdere bijeenkomsten van MKB-Claim blijkt dat ondernemers niet op de hoogte zijn van de omvang van hun schade en de mogelijkheden om hier iets aan te doen. Tijdens de spreekuren geven de specialisten van MKB-Claim gratis en persoonlijk advies. Het eerstvolgende spreekuur vindt plaats in het Westland, een gebied waar veel renteswaps zijn verkocht door de Rabobank. Hier hebben ondernemers schades geleden die gemiddeld meer dan € 100.000,- bedragen.

MKB-Claim, gepubliceerd op 14 augustus 2015

Rabobank moet renteswapgedupeerde € 1 miljoen terugbetalen

De rechter in Den Bosch heeft bepaald dat de Rabobank ruim € 1 miljoen moet terugbetalen aan een zakelijke klant met een renteswap. Volgens de rechtbank heeft Rabobank onzorgvuldig gehandeld en zich niet goed ingespannen om de gedupeerde ondernemer een uitweg te bieden. Deze uitspraak is een opsteker voor de vele duizenden andere gedupeerde ondernemers die gedupeerd zijn door een renteswap en in de financiële problemen zijn gekomen. Lees meer

Telegraaf, gepubliceerd op 25 juli 2015

Krijg uw teveel betaalde rente terug

Heeft u ook te maken gehad met een verhoging van de opslag? Dan maakt u grote kans uw teveel betaalde rente terug te krijgen. Vul dan geheel vrijblijvend dit formulier in, zodat wij kunnen beoordelen of u ook uw teveel betaalde rente kunt terugkrijgen.

MKB-Claim, gepubliceerd op 21 juli 2015

Gunstige uitspraken: vergoeding opslagverhogingen

Veel gedupeerde ondernemers met een renteswap betalen naast rente ook een opslag die tijdens de looptijd vaak door de bank wordt verhoogd. In twee recente uitspraken van de rechtbank Amsterdam besliste de rechter dat de bank de opslagverhogingen geheel moet terugbetalen aan twee ondernemers met een renteswap.
Klik hier voor de meest recente uitspraak.

MKB-Claim, gepubliceerd op 14 juli 2015

Volgende informatiebijeenkomst: Asten

Op dinsdag 30 juni organiseert MKB-Claim nog een informatiebijeenkomst over renteswaps. Deze keer in Asten (Noord-Brabant). Ook hier zullen de specialisten uitleg en advies geven over de producten en is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Op 18 juni vond eerder een informatiebijeenkomst plaats in Amsterdam.

MKB-Claim, gepubliceerd op 24 juni 2015

MKB-Claim organiseert informatiebijeenkomst

Op donderdag 18 juni 2015 organiseert MKB-Claim een informatiebijeenkomst voor ondernemers die de dupe zijn geworden van renteswaps. Belangstellenden kunnen gratis de bijeenkomst bijwonen voor informatie en advies. De specialisten van MKB-Claim geven uitleg over de werking van de producten, wat er in de praktijk is misgegaan en wat eraan gedaan kan worden.

MKB-Claim, gepubliceerd op 15 juni 2015

Oplossing voor MKB tegen chantage banken

MKB’ers met een renteswap kunnen vanaf 28 april 2015 anoniem hun claim veiligstellen. Vele duizenden bedrijven hebben schade geleden door een renteswap. Omdat zij financieel afhankelijk zijn van hun bank durven zij geen claim in te stellen. Het gevaar  hiervan is dat hun vordering kan verjaren. MKB-Claim biedt hiervoor een praktische oplossing. Gedupeerde MKB’ers kunnen zich anoniem aansluiten bij een speciaal opgerichte stichting die zorgt voor collectieve stuiting van de vordering en proefprocedures tegen de aansprakelijke banken opstart. Om de anonimiteit volledig te waarborgen, loopt de aanmeldingsprocedure via een notaris. Op deze manier kunnen MKB’ers op een later moment alsnog hun recht halen.

MKB-Claim, gepubliceerd op 28 april 2015

Banken hebben slechts 15% van renteswaps herbeoordeeld

Banken die renteswaps hebben verkocht aan het MKB hebben tot nu toe slechts 15% van de swaps herbeoordeeld. Dit blijkt uit het rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Er is vertraging opgelopen doordat de kwaliteit van de herbeoordelingen onvoldoende was. Lees hier het rapport.

AFM, gepubliceerd op 31 maart 2015

AFM: “Bijzonder beheer treft geen onredelijke maatregelen”

Naar aanleiding van vele klachten van MKB-ondernemers deed de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onderzoek bij het bijzonder beheer van banken. De AFM constateert geen misstanden bij het bijzonder beheer. Wel geeft zij aan dat de informatievoorziening van banken tekortschiet, waardoor het voor ondernemers niet duidelijk is wat hen te wachten staat. Lees meer

AFM, gepubliceerd op 26 maart 2015

Banken hebben nog steeds geen goed beeld van renteswaps

Verschillende banken hebben de deadline gemist om de door hen verkochte renteswaps aan het MKB te controleren. Dit blijkt uit het binnenkort te verschijnen rapport van de AFM. Met deze vertraging dreigen de banken opnieuw in conflict te komen met de politiek over het renteswapdossier. Lees meer in het FD ofbeluister meer op BNR nieuwsradio.

FD en BNR, gepubliceerd op 24 maart 2015

“Banken houden het bewust klein”

In een artikel in de regionale dagbladen (o.a. Brabants Dagblad, De Gelderlander, De Stentor) komen twee bij MKB-Claim aangesloten ondernemers uitgebreid aan het woord over hun renteswap. Hoewel de banken doen voorkomen dat het slechts om een beperkt aantal zaken gaat, zijn er in werkelijk vele duizenden bedrijven die een rechtsgeldige claim kunnen indienen. Lees meer

De Persdienst, de landelijke redactie van regionale dagbladen, gepubliceerd op 20 maart 2015

Rabobank moet € 250.000 vergoeden in renteswapzaak

Op 4 maart 2015 bepaalde de rechtbank Den Bosch dat de Rabobank € 250.000 schadevergoeding aan een ondernemer moet betalen. Bij het afsluiten van de renteswap heeft de Rabobank de ondernemer niet goed voorgelicht over de risico’s van het product. Hiermee heeft zij haar zorgplicht geschonden.
Lees hier de uitspraak.

MKB-Claim, gepubliceerd op 12 maart 2015

Uitzending Zembla: ‘Bang voor de bank’

Op woensdag 18 februari besteedde Zembla een uitzending aan de problemen die veroorzaakt zijn door renteswaps. Duizenden MKB-ondernemers zijn gedupeerd door deze producten. Aan het woord komen ondernemers die door renteswaps in financiële nood zijn geraakt en angstig zijn voor wat de bank gaat doen. Zembla doet onderzoek naar de verkoop van de renteswaps en een mogelijke oplossing zoals in Groot Brittannië.

Zembla, gepubliceerd op 18 februari 2015

Rabobank schond zorgplicht in renteswapzaak

Op 14 januari 2015 heeft de rechtbank Den Haag uitspraak gedaan in een renteswapzaak van een vastgoedondernemer die een groot aantal exotische swaps had afgesloten bij de Rabobank. De rechtbank heeft beslist dat de Rabobank haar zorgplicht heeft geschonden, onvoldoende is nagegaan of de ondernemer zich bewust was van de risico’s en beter op had moeten letten of de swaps afgestemd waren op de lening, qua dekkingsgraad en looptijd.
Lees hier de uitspraak.

MKB-Claim, gepubliceerd op 28 januari 2015

Renteswap? Onderneem actie

Duizenden Nederlandse MKB-ondernemers zijn de dupe geworden van renteswaps. De Telegraaf geeft uitleg over de gevolgen en roept gedupeerden op in actie te komen. Lees meer

Telegraaf, gepubliceerd op 13 januari 2015

Nieuwe oplossing voor renteswap-probleem

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) opent op 26 januari het loket voor renteswaps. Alle grote banken zijn bij het Kifid aangesloten en ondersteunen deze wijze van klachtafhandeling. Uw relatie met de bank komt daarmee veel minder onder druk te staan dan bij een gang naar de rechter. Een bijkomend voordeel is dat behandeling van uw zaak bij het Kifid goedkoper en sneller is. Naar aanleiding hiervan heeft MKB-Claim een speciaal aanbod voor u. Wanneer u ons vóór 1 maart 2015 inschakelt om uw klacht aan het Kifid voor te leggen dan betaalt u geen intakekosten.

MKB-Claim, gepubliceerd op 9 januari 2015

Banken proberen tevergeefs onder massaclaims uit te komen

De Nederlandse Vereniging van Banken en de Rabobank hebben notities ingediend bij het kabinet om uitgesloten te worden voor massaclaims in het renteswapdossier. Hierbij verzoeken zij het kabinet te letten op hun uitzonderingspositie. Het kabinet stemt hier niet in mee en geeft aan dat dit niet uitgesloten kan worden. Lees meer

FD, gepubliceerd op 14 oktober 2014

Herbeoordeling renteswaps Rabobank

Voor de herbeoordeling van haar renteswaps nodigt Rabobank gedupeerde MKB’ers dit jaar nog uit om in gesprek te gaan over hun renteswap. In dit gesprek wordt nagegaan in hoeverre de swap nog past bij de huidige situatie en in hoeverre de bank fouten heeft begaan. De bank gaat dan samen met de klant op zoek naar een oplossing. Wanneer MKB’ers er niet met de bank uitkomen, kunnen zij een klacht indienen en staat de weg naar de rechter open. Lees meer

Banken.nl, gepubliceerd op 23 september 2014

Banken gaan renteswaps herbeoordelen

Banken gaan de 17.600 resteswaps herbeoordelen. Met de herbeoordeling van de renteswaps wordt volgens MKB-Nederland een gerichte aanpak mogelijk gemaakt. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) volgt deze herbeoordeling. Als er na de herbeoordeling nog geen oplossing is voor de gedupeerde ondernemers, kunnen zij terecht bij een tijdelijk specifiek loket van het Klachteninstituut voor financiële dienstverlening (Kifid).

Accountant.nl, gepubliceerd op 2 september 2014

ABN Amro licht wederom niet goed voor over renteswap

In een individuele renteswapzaak bepaalde de rechtbank in Amsterdam op 6 augustus in een tussenvonnis dat ABN Amro haar cliënt niet goed heeft voorgelicht. De bank hield de cliënt voor dat de renteswap niets extra zou kosten, terwijl er ook duidelijk mogelijkheden waren dat dit wel kon gebeuren. Lees meer

De Telegraaf, 12 augustus 2014

Minister wil oplossing van banken voor renteswaps

De geschillencommissie Kifid gaat deze maand in gesprek met banken en MKB’ers. Vervolgens moeten de banken in de zomer van dit jaar aangeven hoe zij de problemen voor gedupeerden gaan oplossen. Begin 2015 moet de oplossing definitief zijn. De minister eist hierbij complete transparantie van de banken.

MKB-Claim, gepubliceerd op 5 juni 2014

Tweede Kamerdebat komt uit op Kifid als geschillencommissie

In het debat van 4 juni 2014 lichtte de minister van Financiën zijn antwoorden op de Kamervragen omtrent renteswaps toe. Hierbij kondigde hij aan dat Kifid (het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) de rol krijgt als geschillencommissie voor gedupeerde MKB’ers. Lees meer

MKB-Claim, gepubliceerd op 4 juni 2014

Kamervragen omtrent renteswaps beantwoord

Op 28 mei gaf de minister van Financiën antwoord op een aantal Kamervragen omtrent de renteswaps. De vragen zijn gericht op de kwalijke advisering van banken aan het MKB over renteswaps. Zijn antwoorden zijn met name gebaseerd op het onderzoek van de AFM.

MKB-Claim, gepubliceerd op 2 juni 2014

AFM wil meer inzicht en oplossingen omtrent rentederivaten

Uit onderzoek van de AFM blijkt dat er ongeveer 17.000 rentederivaten uitstaan met een onderliggende waarde van € 26 miljard. Daarbij kwamen punten naar voren die hebben geleid tot een kwalijke advisering van banken aan niet-professionele MKB’ers. Hier wil de AFM meer inzicht in. De AFM verwacht dat de banken met een passende oplossing komen voor deze getroffen MKB’ers.

AFM, gepubliceerd op 28 mei 2014

Problematiek renteswaps uitgelicht bij Tweede kamer en AFM

Klachten van mkb’ers die zijn binnengekomen bij de Stichting Meldpunt Klachten Deutsche Bank bereiken binnenkort de Tweede Kamer en Autoriteit Financiële Markten (AFM). De stichting stuurt een bloemlezing op basis van anonieme gegevens. Op deze manier kunnen de AFM en de Tweede Kamer zich een beter beeld vormen van de problematiek rond deze renteswaps. Lees meer

Boerenbusiness, gepubliceerd op 30 april 2014

MKB-Claim gaat strijd aan met renteswaps

Deze week is MKB-Claim van start gegaan. Het bedrijf richt zich op MKB’ers die met een te dure en risicovolle renteswap opgescheept zitten en er vanaf willen. Bij de verkoop van deze complexe financiële producten hebben banken zoals ABN Amro en ING hun klanten onvoldoende geïnformeerd over de risico’s. De Rabobank heeft het nog bonter gemaakt. Doordat zij de onderliggende Euribor-rente manipuleerde, kon zij over de rug van haar klanten extra winst maken. Banken moeten schade aan hun klanten vergoeden. Lees meer

MKB-Claim, gepubliceerd op 24 april 2014