Compensatieregeling

Op 19 december 2016 is het definitieve herstelkader rentederivaten bekendgemaakt. Hiermee worden gedupeerde ondernemers met een rentederivaat, ook renteswap genoemd, gecompenseerd. MKB-Claim heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan dit onderhandelingsresultaat wat, onder leiding van de derivatencommissie, met de banken tot stand is gekomen.

De vergoedingen

Uit hoofde van de regeling maken alle MKB’ers met een renteswap onder andere aanspraak op de volgende vergoedingen:

  • 20% van uw netto inleg met een maximum van € 100.000,-;
  • Betaalde opslagverhogingen op de lening(en) bij de renteswap;
  • Wanneer de hoofdsom van de renteswap hoger is dan de hoofdsom van de lening: de hierdoor te veel betaalde rente.

Uit hoofde van de regeling krijgen ondernemers gemiddeld 80 tot 100 duizend euro gecompenseerd. De regeling biedt voor de meeste ondernemers een goede schadevergoeding. Voor de volgende ondernemers pakt de regeling niet goed uit:

  • Middelgrote vastgoedondernemers;
  • Ondernemers met een renteswap van meer dan € 2,5 miljoen;
  • Ondernemers die normaal gesproken een variabel rentende lening hadden afgesloten.

Is het herstelkader voor u geen goede oplossing?

Voor de klanten waarbij het Herstelkader geen goede oplossing biedt, strijden wij verder. Bent u ontevreden over het aanbod van uw bank? Neem dan contact met ons op. Wij beoordelen dan of u bij de rechter aanspraak kunt maken op een hogere vergoeding.

De afgelopen jaren was de rechtspraak in rentederivaatzaken verdeeld. Sommige rechters wijzen zaken toe, terwijl vergelijkbare zaken door andere rechters werden afgewezen. Er wordt daarom nu aan de Hoge Raad, ons hoogste rechtscollege, gevraagd om een beslissend oordeel te geven. Alle rechters zullen zich hieraan moeten houden. De vragen die aan de Hoge Raad worden gesteld, kunt u hier lezen.

FD

Herstelkader rentederivaten nu.nl