Tarieven en voorwaarden

Onze honorering bestaat doorgaans uit een percentage van het resultaat. Als indicatie kunt u uitgaan van 20% indien niet geprocedeerd hoeft te worden en 30% in het geval van een procedure, te vermeerderen met BTW.

Afhankelijk van het belang van de zaak, de bewerkelijkheid en de kans op succes kan van deze percentages naar boven of beneden worden afgeweken.

In het geval van een procedure komen al onze eigen kosten alsmede de kosten van eventueel door ons in te schakelen advocaten en deskundigen voor onze rekening. Alle overige kosten, zoals griffierechten, deurwaarderskosten en geliquideerde kosten blijven voor rekening van de cliënt. Door ons wordt voordat een procedure wordt gestart een vrijblijvende indicatie van deze kosten gegeven. Als de zaak wordt gewonnen, moet de tegenpartij deze kosten aan u vergoeden.