AFM kan geen sancties opleggen in derivatendrama

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is aangewezen als toezichthouder bij de afwikkeling van het rentederivatendrama. De AFM blijkt slechts formeel aangewezen te zijn als toezichthouder, zij beschikken volgens een woordvoerder van de AFM namelijk niet over handhavingsinstrumenten met betrekking tot het Uniform Herstel Kader.  Dit betekent dat de AFM geen sancties kan opleggen aan banken die op onjuiste wijze de rentederivaten afhandelen. Lees meer

Nu.nl, gepubliceerd op 14 juni 2019

20509285 – close-up of businessman hand put coins to stack of coins