Nieuws en mededelingen

Vertraging uitvoeren herstelkader rentederivaten

Wederom loopt rentederivatendossier vertraging op. Dit blijkt uit een rapport van de Autoriteit Financiële Markten. De automatisering van dossiers blijkt voor de banken zo lastig dat deze handmatig beoordeeld moeten worden. Daarnaast blijken de gegevens van de banken vaak niet op orde te zijn. Dit is voor u des te meer reden om uw voorstel van de bank te laten controleren. De einddatum waarop de banken verwachten klaar te zijn varieert, een aantal durft helemaal nog geen voorspelling af te geven. Andere banken verwachten nu ongeveer komende zomer klaar te zijn met de dossiers. Lees hier het Rapport van de AFM

MKB-Claim, gepubliceerd op 12 december 2017

Voorschotten ABN AMRO en Rabobank

In september en oktober 2017 zijn ABN AMRO en Rabobank begonnen met het versturen van voorschotbrieven aan hun klanten met een rentederivaat. De hoogte van het voorschot is het bedrag dat de bank inschat wat de klanten aan coulancevergoeding uit het herstelkader moeten ontvangen. Klanten die het voorschot accepteren, verspelen niet hun rechten. Helaas duurt het voor veel klanten tot 2018 voordat zij het definitieve aanbod van de bank ontvangen.

MKB-Claim, gepubliceerd op 18 oktober 2017

Laatste kans voor compensatie renteswap

Mkb’ers met een renteswap hebben nog tot en met 30 september a.s. de tijd om zich aanmelden bij hun bank voor compensatie. Daarna is het te laat en kan geen aanspraak meer worden gemaakt op een tegemoetkoming uit hoofde van het herstelkader. Alleen een gang naar de rechter kan dan nog leiden tot schadevergoeding. Het gaat om renteswaps die zijn geëindigd voor 1 april 2011. Aanmelden kan rechtstreeks bij de bank of via MKB-Claim.  Lees meer

MKB-Claim, gepubliceerd op 22 september 2017

Eerste mkb’ers ontvangen voorstel swapvoorschot

In augustus 2017 hebben honderden mkb’ers een brief gekregen met daarin een aanbod om een voorschot van de uiteindelijke compensatie te ontvangen. De benaderde mkb’ers zitten door financiële problemen in de ziekenboeg van de bank. Simon Zuurbier: „Voor deze ondernemers is dit voorschot van levensbelang.”. De bank beloofd dat het voorschot binnen vier weken na akkoord zal worden uitgekeerd. Lees meer

DFT, gepubliceerd op 18 augustus 2017

Uitvoering herstelkader loopt vertraging op

ABN AMRO heeft bekend gemaakt dat de eerste compensatievoorstellen uit hoofde van het uniforme herstelkader pas in het derde kwartaal van 2017 aan klanten gestuurd gaan worden. Ook Rabobank maakte eerder al bekend dat het versturen van de voorstellen langer op zich laat wachten. De banken hopen later dit jaar de vertraging weer in te lopen. Lees meer

FD, gepubliceerd op 18 mei 2017

Gerechtshof Den Haag: ook grootbedrijf recht op compensatie renteswap

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 14 februari 2017 in een renteswap-zaak van een middelgroot bedrijf bepaald dat hij recht heeft op schadevergoeding. Het bedrijf kwam door zijn omvang niet in aanmerking voor vergoeding uit het Herstelkader. De rechter beslist echter dat de bank toch alle schade door de renteswap moet betalen, omdat vooraf duidelijk was dat het bedrijf geen speciale kennis had over financiële instrumenten zoals renteswaps. Lees meer

FD, gepubliceerd op 14 februari 2017

PvdA eist spoed met vergoeding renteswaps

Kamerlid Nijboer wil horen hoe de minister gaat bevorderen dat alle gedupeerde ondernemers dit jaar nog bericht krijgen met de uitkomsten van de herbeoordelingen. Lees meer

Nieuwe oogst, gepubliceerd op 4 januari 2017

Rabobank traag met compensatie renteswaps

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2017 versturen de banken de eerste brieven met de uitkomsten van herbeoordelingen. De Rabobank verwacht aan het einde van volgend jaar de meeste brieven op de bus te hebben gedaan.Lees meer

Telegraaf, gepubliceerd op 30 december 2016

Definitief herstelkader Renteswaps

Het herstelkader van de Derivatencommissie is definitief. Op verzoek van de commissie heeft MKB-Claim hieraan meegewerkt.

MKB-Claim, gepubliceerd op 19 december 2016

"Compensatie renteswaps zowel naar geest als letter"

De topbestuurders van zowel Rabobank als ABN Amro gaven tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer aan ruimhartig op te treden bij de compensatie voor renteswap-gedupeerden.Lees meer

Nu.nl, gepubliceerd op 29 september 2016

Ook Rabobank gaat akkoord met regeling swaps

Rabobank zet een half miljard euro opzij voor de compensatieregeling. Klanten worden door de bank geïnformeerd over een herbeoordeling. Het kan nog tot medio 2017 duren voordat de zaak is afgerond. Lees meer

Nu.nl, gepubliceerd op 7 juli 2016

Rabobank en Deutsche Bank twijfelen over nieuwe regeling renteswaps

ABN Amro, ING, SNS en van Lanschot gaan akkoord met de nieuwe compensatieregeling inzake renteswaps. Rabobank en Deutsche Bank twijfelen nog. Lees meer en lees hier de nieuwe regeling. Telegraaf, gepubliceerd op 5 juli 2016

Nieuwe regeling vergoedt inleg renteswap tot € 100.000,-

Deze week wordt de nieuwe regeling inzake renteswaps door de derivatencommissie naar buiten gebracht. Bij de regeling krijgen ondernemingen 20% van hun inleg vergoed met een maximum van € 100.000,- bij renteswaps tot € 2,5 miljoen,-. Daarnaast worden opslagen en technische fouten van de banken hersteld. Het is nog afwachten of de banken akkoord gaan met deze regeling.

MKB-Claim, gepubliceerd op 4 juli 2016

Schadeclaims tegen o.a. Rabobank stapelen zich op

Onafhankelijk van schikkingen met de Amerikaanse justitie mogen particulieren en beleggingsfondsen alsnog de banken aanklagen. Lees meer

Telegraaf, gepubliceerd op 25 mei 2016

Belgische schatkist verliest € 2,3 miljard door renteswaps

Het agentschap van de Schuld sloot in 2014 renteswaps af om de rente vast te zetten zodat zij een deel van de staatsschuld kon financieren. Lees meer

Trends.be, gepubliceerd op 3 mei 2016

Deutsche Bank doet mee met herbeoordelingsproces Renteswaps

Deutsche Bank weigerde zich aan te sluiten bij het herbeoordelingsproces voor renteswaps. Na gesprekken tussen de AFM en Deutsche Bank sluit de bank zich toch aan bij de gesprekken met de derivatencommissie. Lees meer

Telegraaf, gepubliceerd op 19 april 2016

MKB-Claim treft schikking met ING

MKB-Claim heeft in een zaak een schikking getroffen met ING Bank. De cliënt heeft hierdoor een extra bedrag van € 48.000,- door de bank vergoed gekregen. Deze schikking was aanzienlijk beter dan de herbeoordeling die de cliënt had gekregen. In de herbeoordeling waren de opslagverhogingen op een aantal leningen niet meegenomen.

MKB-Claim, gepubliceerd op 15 april 2016

MKB-Claim werkt mee aan herstelkader renteswaps

Alle renteswaps moeten opnieuw worden bekeken. De Minister van Financiën heeft een commissie ingesteld om de reparatie van de renteswaps te begeleiden. De strikte regels die deze commissie hiervoor op gaat stellen, wordt het herstelkader genoemd. Op verzoek van de commissie werkt MKB-Claim mee aan het ontwikkelen van het herstelkader dat moet leiden tot een betere schadevergoeding voor ondernemers met een renteswap. MKB-Claim heeft al aangegeven op welke punten de herbeoordeling beter moet en hoe de renteswaps moeten worden hersteld. Wij leveren ook informatie aan om te laten zien waar de banken fouten hebben gemaakt.

MKB-Claim, gepubliceerd op 15 april 2016

Verjaring tijdelijk opgeschort

De verjaringstermijn wordt tot 1 oktober 2016 verlengd voor vorderingen die tussen 1 maart en 30 september 2016 zouden verjaren. De herbeoordelingen zelf worden echter pas medio 2017 afgerond. Het is dus nog steeds zinvol om de verjaring te stuiten als u dit nog niet heeft gedaan. Download hier gratis de stuitingsbrief of lees hier meer over de verjaring. 

Derivatencommissie, gepubliceerd op 5 april 2016

Swaps kosten ABN Amro half miljard euro 

Een analist van de Rabobank voorziet dat ABN Amro mogelijk nog een half miljard extra opzij moet zetten om MKB-ondernemers te compenseren aan wie zij een renteswap heeft verkocht. Dit betekent dat ABN Amro gemiddeld € 71.500,- moet compenseren per renteswap

FD, gepubliceerd op 18 maart 2016

Banken moeten aan de slag met renteswaps

MKB'ers moeten gecompenseerd worden voor de verkeerd verkochte renteswaps. Zo blijkt ook uit de nieuwe plannen van de AFM. MKB-Claim en één van haar cliënten geven hier hun visie op.Lees meer

NRC, gepubliceerd op 2 maart 2016

Kifid heeft eerste klachtzaken over renteswaps afgehandeld

De eerste klachtzaken in het renteswapdossier zijn bij het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) afgerond. Lees meer

Nu.nl, gepubliceerd op 1 maart 2016

Nieuw herstelkader voor herbeoordelingen renteswaps

De AFM geeft aan dat de kaders voor herbeoordelingen van renteswaps tot nu toe veel te zwak zijn. Hierdoor zijn de herbeoordelingen van onvoldoende kwaliteit. Op 1 maart 2016 kondigt de AFM nieuwe kaders hiervoor aan. De inhoud van de nieuwe kaders wordt medio 2016 bekendgemaakt.

Let op: De herbeoordelingen worden medio 2017 afgerond. Ondernemers die geen compensatie krijgen naar aanleiding van de herbeoordeling, lopen het risico op verjaring. Zorg er daarom voor dat u de verjaring van uw vordering stuit.

MKB-Claim, gepubliceerd op 1 maart 2016

AMB Amro moet renteswap vergoeden

De rechtbank Amsterdam heeft in een tussenvonnis bepaald dat ABN Amro alle schade moet vergoeden van een renteswap aan een bedrijf dat opslagruimtes verhuurt. Deze uitspraak is van toepassing op een grote groep MKB'ers met een renteswap. Lees hier de uitspraak.

FD, gepubliceerd op 17 februari 2016

ABN Amro zet eerste stappen richting compensatie

ABN Amro compenseert houders van renteswaps die niet of onvoldoende zijn gewezen op het risico van de variabele rente-opslag. Rabobank is ook in gesprek met gedupeerden die zijn geconfronteerd met een tussentijdse opslagverhoging. Deze doorbraak komt door een arrest van het Amsterdamse Gerechtshof waarin zij bepaalde dat uit de documentatie van ABN niet bleek dat de bank de opslagen naar eigen inzicht kon verhogen.

FD, gepubliceerd op 25 januari 2016

Rabobank dekt zich in tegen schadeclaims

Rabobank probeert zich in te dekken tegen schadeclaims. Ze zetten ondernemers onder druk om documenten te ondertekenen, waarmee ze verklaren op de hoogte te zijn geweest van de werkwijze en risico’s van risicovolle beleggingsproducten.Lees meer

De ondernemer, gepubliceerd op 8 januari 2016